Top Ad 728x90

Az aradi vértanúk utolsó mondatai

Október 6. az aradi vértanúk emléknapja. Arra a 13 honvédtábornokra emlékezünk ezen a napon, akiket 1849-ben végzett ki Julius Jacob von Haynau osztrák tábornagy. Egyébként Haynaunak nagy szerepe volt a szabadságharcot követő megtorlásokban és a lakosság megfélemlítésében. Mi az utolsó mondataikkal szeretnénk emlékezni a tizenhárom aradi vértanúra. 


Leiningen-Westerburg Károly:
A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját. 
Damjanich János:
Legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt. 
Török Ignác:
Nemsokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok. Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak Őt szolgáltam. 
Aulich Lajos:
Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom megértik azt a szolgálatot.
Vécsey Károly:
Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt.
Lázár Vilmos:
Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke és bitófák tövében kell forradalmárrá érni a magyar lelkeknek.
Dessewffy Arisztid:
Tegnap hősök kellettek, ma mártírok... Így parancsolja ezt hazám szolgálata.
Nagy-Sándor József:
De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben. Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett.
Knézich Károly:
Milyen különös, hogy Haynau bíró is keresztény és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat.
Schweidel József:
A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot.
Kiss Ernő:
Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük.
Láhner György:
Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon. És az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom.
Poeltenberg Ernő:
Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide.

Egyébként az utolsó mondatokból a Kárpátia zenekar nagy hatású zenés videót készített " Az utolsó szó jogán" címmel, amit alább tekinthettek meg. 


Ha ilyen hősök voltak elődeink nekünk is kötelességünk méltó módon megemlékezni róluk.

Kérjük oszd meg a cikket ismerőseiddel is!

Az oldalon megjelent tartalmak forrásmegjelöléssel szabadon terjeszthetők.