Top Ad 728x90

A kitörés utolsó rádiótávirata (videó)

Mit bizonyára a legtöbben tisztában vannak vele a kitörés 1945 februárjában, a Budai Várba visszaszorult magyar és német katonák hősies önfeláldozása volt. Amikor is a várban ragadt katonák nyugati irányban kitörtek a szovjet ostromgyűrűből.


A Budapest felmentésére tett német kísérletek végleg kudarcba fulladtak és a védők felélték utolsó élelmiszer és lőszertartalékaikat. A védők ekkor szánták el magukat a kitörésre, amikor is 45-50.000 katona indult el a történelem egyik leghősiesebb vállalkozására.
A kb. 24.000 német és mintegy 20-25.000 magyar katonából mindössze 600-700-an jutottak át az ostromgyűrűn, a többiek hősi halált haltak.
Ezen hősies cselekedetről kötelességünk megemlékezni, ki-ki a maga módján teheti ezt meg, ajánljuk a Becsület napja rendezvényt, a Budai Kitörés Emléktúrát, vagy a Kitörés 60 Emlék- és teljesítménytúrát.

A védők parancsnokának (Karl Pfeffer-Wildenbruch) rádiótávirata a Dél Hadseregcsoportnak:

Az ellátmányt feléltük, az utolsó töltény a csőben. A kapituláció vagy a védőrség harc nélküli lemészárlása között lehet választani. Ezért az utolsó harcképes német részekkel, honvédekkel és nyilaskeresztesekkel támadni fogok. II.11-én a sötétség beálltával kitörök. Szomor és Máriahalom között kérem a felvételt. Kérem az ellenséges erők lekötését minden eszközzel, valamennyi arcvonalon.

 A Dél Hadseregcsoport főparancsnokának (Otto Wöhler) válasz üzenete:


Német katonák! Magyar fegyvertársak! Abban a pillanatban, amikor hősi harcotok véget ér és katonasorsotok beteljesedik, köszönt benneteket még egyszer a hadsereg és a hon! Hálával és mély tisztelettel hajol meg Németország és Magyarország hős fiai előtt. Eskütökhöz híven az utolsó lélegzetig és a végső odaadásig kockáztattátok életeteket. Egyenlőtlen harc volt, amit többszörös túlerő ellen kellett vívnotok; s ez annál magasabbra emeli példamutató vitézségetek. Kötelességtudatotok és állhatatosságotok lehetővé tette a vezetésnek és a csapatoknak, hogy a nyugat-magyarországi arcvonalon harci intézkedéseket hajtson végre az ellenség ellen, amelyek meghiúsítják azt a tervét, hogy az egész hadszínteret összeomlassza, hogy Magyarországot lerohanja és Bécs alá vonuljon. Húsz szovjet hadosztályt, több nehézfegyver-seregtestet és megközelítőleg ezer repülőgépet vontatok magatokra és kötöttetek le. Eredményes védekezésetek jelentősen meggyengítette az ellenség harci erejét. Minden vöröskatona, akit leterítettetek, minden páncélos, amelyet megsemmisítettetek, minden repülő, amelyet lelőttetek, gyengítette az ellenséget, amely a német és a magyar nép megsemmisítésére özönlik előre. A történelem magasabbra fogja értékelni a kultúra- és néppusztító bolsevizmus elleni hajthatatlan ellenállásotokat annál a katonai sikernél is, amit minden idők egyik legnagyobb városharcában vívtatok ki, s idealizmusotokat, amellyel a keleti sztyeppe-özön elé álltatok. Budapest védőserege mindig a kötelességteljesítés ragyogó példaképe marad az európai nemzetek közössége számára. Felrázó példátok elátkoz minden gyáva lemondást, emberi nagyságotok a jövő forrása, dicsőséges tetteitek az életet jelentik. Olyan szellemet tanúsítottatok, Budapest katonái, amely által Németország és Magyarország ismét új magasságokba emelkednek fel. Nagyon reméljük hogy egykor majd viszontlátjuk egymást egy nagy, szabad hazában. Tiétek segítő kezünk bajtársak, kik áttörtétek a Budapest körüli gyűrűt! Üdv és hűség a Führernek! Üdv Magyarország Nemzetvezetőjének!
 Oszd meg a bejegyzést ismerőseiddel is!

Az oldalon megjelent tartalmak forrásmegjelöléssel szabadon terjeszthetők.