Top Ad 728x90

10 érdekesség a székelyekről

A múlt-kor oldalán találtuk ezt a remek összeállítást, tíz érdekesség a székelyekről amiket lehet, hogy eddig nem tudtál. Egy olvasást mindenképpen megér. :)


1. Az Erdély délkeleti részén élő magyar néprajzi csoportot krónikáink először 1116-ban a magyar sereg elővédjeiként említették meg, ami arra utal, hogy a székelyek többsége később csatlakozhatott a magyarsághoz.

2. A székelyeket több olyan néppel is származási kapcsolatba hozták, amely Erdélyben élt a honfoglalás előtt (például hunok, gepidák, avarok, szkíták), vagy amellyel a magyarság a népvándorlás során érintkezett (kazár, besenyő, kun, jász).

3. Az Árpád-korban az ország különböző vidékein, elsősorban a gyepűvonalaknál éltek székelyek, főként a nyugati, a déli és a keleti határoknál. Az Erdélybe költözöttek kivételével a többiek a 14. század végére elvesztették területi-népi különállásukat. Egyes elméletek szerint a határvonalaknál élő székelyek szétszórt csoportjait összegyűjtötték, s a megszaporodott besenyőtámadások miatt költöztették Erdélybe.

4. A különböző eredetelméletek szerint a székely-magyar rovásírás arámi, avar, föníciai, szkíta, esetleg kazár, illetve hettita eredettel bír.

5. A kezdetben főként szilaj vagy félszilaj állattartással foglalkozó székelyek a középkorban „ökörsütéssel” rótták le időszakos adójukat a királynak, azaz a király koronázása, házasságkötése és első fia születése alkalmából telkenként egy-egy megbélyegzett ökröt adtak az uralkodónak.

6. A székelyek kollektív szabadsága ellen fellépő, s az erdélyieket unitárius hitre kényszerítő János Zsigmond hadaival a legenda szerint 1567 pünkösdjén is megküzdöttek a székelyek, akik a győzelem után nyírfaágakkal adták az otthoniak tudtára győzelmüket. A hagyomány szerint e győzelem emlékére rendezik meg minden évben a csíksomlyói búcsút.

7. Az Erdélyi Fejedelemség egyetlen székely fejedelme az udvarhelyi születésű Székely Mózes volt, aki 1603-ban Erdélyt felszabadította a Habsburg-uralom alól.

8. Az újjászervezett székely határőrségbe történő erőszakos sorozás ellen tiltakozókat 1764-ben 1350 császári katona fogta körül Mádéfalván, és fegyverrel mészárolták le azokat, akik a 4 órányi ágyúzás után még életben maradtak.

9. 1918. december 1. után az Erdélybe betört román csapatok elleni védekezésként létrehozott Székely Hadosztály a hiányos felszerelés ellenére számos katonai küldetést sikeresen teljesített. Miután 1919 áprilisában letették a fegyvert, alakulatai a Tanácsköztársaság hadseregében, illetve az osztrákok ellen harcoltak.

10. Székelyföld jellegzetes süteménye, a középkorban kialakuló kürtőskalács a 18. századra vált az egész magyar nemesség körében népszerűvé. Az édesség neve csak a 20. század közepére lett egységes, ezt megelőzően dorongfánk, botratekercs vagy botfánk néven is emlegették.

Ha érdekesnek találtad az összeállítást oszd meg!
zöld kávé vásárlás Képfeltöltés

Az oldalon megjelent tartalmak forrásmegjelöléssel szabadon terjeszthetők.